×

Tilmelding

×

Tilmelding

×

Infomationer omkring betalingwww.firmabbq.dk

Firma dysten i Grill & BBQ 2019

Firma dysten i Grill & BBQ 2019          


Send en Grill & BBQ challenge


Send en Grill & BBQ challenge

Om firmabbq.dk


Et nyt tiltag af WBQA Danmark & Sønderborg Familie og Firma Sport

Vi søger Danmarks bedste firma grillhold til Firma Grill Dysten 2019. Arrangementet finder sted i Sønderborg lørdag den 29. juni 2019 ved SFS-Hallen

World BBQ Association Danmark er en forening der er til for at fremme grill og BBQ samfundet i Danmark. Foreningen fungerer som en lokal afdeling af paraply organisationen World BBQ Association (WBQA) og følger derfor de regler og retningslinjer der er udstukket af denne. Vi arrangerer forskellige grill arrangementer og kurser i løbet af året og står bl.a. bag det officielle Danmarksmesterskab i BBQ.

Sønderborg Familie og Firma Sport er en forening bestående af over 100 klubber, gadeforeninger og andre fællesskaber. Udover firmaklubberne er der således mange andre sportsudøvere / motionister i foreningen.Vi har til huse i SFS-Hallen, som vi byggede i 1978. SFS-Hallen er en selvejende institution, hvortil vi betaler leje for benyttelse af lokalerne. Udendørs er vores "hjemmebane" Sundsmark-centrets kommunale baner. Vi er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund.

Vi glæder os til at se jer i Sønderborg
Sonnie Eis, WBQA Danmark & Jonny Arnold, Sønderborg Familie & Firma Sport


Tilmeldte Firmaer

Team Pitmaster Firma By Team Størrelse Team Resultat

Information

Dato, Sted & Pris

Dato:
lørdag den 29. juni 2019 [pladsen åbner den 28. juni]

Sted:
SFS-Hallen
Borgmester Andersens Vej 100
6400 Sønderborg

Pris:
Det koster 500,- kr pr. hold at deltage, uanset holdets størrelse. Du kan finde mere information omkring betalingen ved at trykke her.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig og dine kollegaer ved at trykke her.

Udstyr

Holdet får/har følgende:
- udleveret 1 bord og stole der passer til antallet af holddeltager
- udleveret kød til forret & hovedret
- udleveret 3 indleveringsbokse inkl. ID-nummer [findes her]
- adgang til 1 stikdåse på 220V indenfor 15 meter
- adgang til varmt vand så man kan vaske op
- adgang til kølerum eller is, så råvare kan holdes kolde

Holdet medbringer:
- pavillion/telt på maks. 4x8 meter
- andre råvare der skal bruges i konkurrencen
- nødvendigt udstyr der skal bruges i forbindelse med tilberedningen.

Regler

1. Et hold består af 2-6 deltagere
2. Alle holdmedlemmer skal være ansat i samme firma, med mindre man har et enkeltmands firma(læs næste regel).
3. Hvis du har et enkeltmands firma, er det tilladt at have en ekstra person med. Dog må holdet kun være på 2 personer.
4. Alle hold har en person (pitmaster), som har kontakten til arrangøren
5. Der må bruges alle former for grill, dog er engangsgrill forbudt.
6. Arrangøren har altid det sidste ord ved tvivlsspørgsmål, uanset emne.
7. Alle hold får anvist et område på minimum 4x8 meter.
8. Der skal indleveres 3 kategorier. Forret, Hovedret og Dessert
9. Hver indlevering bliver bedømt af 6 certificerede WBQA dommere
10. Alle råvarer er som grundregel tilladt, medmindre andet er angivet. Der kan være kategorier hvor der på forhånd er angivet hvilke råvare, som skal indgå i retten. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå under kategori beskrivelsen.
11. Det er holdets ansvar at alle råvare behandles på korrekt vis.
12. Holdet medbringer en godkendt ildslukker på minimum 9L.
13. Der gives som udgangspunkt ikke penalties, medmindre der er fremmedlegemer i maden eller indleveringen er markeret så det fremgår hvilket hold indleveringen kommer fra.

Indleveringer

Forret:

Til forretten skal der tilberedes fisk inkl. tilbehør. Fisken bliver udleveret af arrangøren på dagen. Tilbehøret er individuelt og tages med af hvert enkelt hold. Hvilken fisk der skal bruges bliver offentligjort her på siden senere. Retten skal indleveres i en skumboks(udleveres af arrangøren). Skumboksen kan ses her.

Hovedret:

Til hovedret skal der laves en BBQ burger. Kødet bliver som i forretten udleveret af arrangøren. Alt andet skal medbringes af holdet. Retten skal ikke afleveres i en skumboks, men må gerne indleveres på anden vis. Hvis der ønskes en skumboks meddeles det på dagen til arrangøren.

Dessert:

Denne kategori er en freestyle kategori. Det betyder at holdet må lave lige hvad de har lyst til, så længe retten er lavet på grill. Man skal både kunne smage og se at den er tilberedt på en grill. Retten skal ikke afleveres i en skumboks, men må gerne indleveres på anden vis. Hvis der ønskes en skumboks meddeles det på dagen til arrangøren.

Alle 3 indleveringer skal indleveres med freestyle tilbehør. Husk at der skal være nok til at alle 6 dommere kan smage jeres indlevering.

Indleveringstider:
- kl. 13:55 - 14:05 - Forret
- kl. 14:55 - 15:05 - Hovedret
- kl. 15:55 - 16:05 - Dessert

Præmieoverrækkelsen forventes at starte kl. 17:00

Bedømmelse kriterier

Alle indleveringer vil blive bedømt af 6 certificerede WBQA dommere. Indleveringerne bliver bedømt efter følgende kriterier:

- Smag og aroma, vægtes 45%
- Tekstur og mørhed, vægtes 30%
- Udseende vægtes med 10%
- Tilbehør vægtes også med 10%
- Kreativitet vægtes med 5%

Alle kriterier bliver bedømt fra 1 - 10, hvor 1 er uspiseligt og 10 er restaurant kvalitet.

Præmier

Der er præmier og håneretten til samlet 1., 2. og 3. plads, samt 1., 2. og 3. plads i alle kategorierne.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår ved at trykke her. Husk at tilmeldingen først er gyldig fra det tidspunkt hvor vi har registreret holdets betaling. Yderligere information omkring betaling finder du her og i den mail du modtager kort efter din tilmelding. Din tilmelding er først gyldig, når vi har modtaget din betaling.


Kontakt

Du kan her kontakte folkene bag firmabbq.dk. Vi arbejder altid på at svare så hurtigt som muligt.